Risicoadvies

Welke risico’s loopt u als ondernemen? Is uw pakket compleet en voldoet u aan de preventie-eisen? Zorg dat uw bedrijfscontinuïteit niet in gevaar komt!

Neem als ondernemer

geen onnodige risico’s!

Brand, inbraak, ongevallen, arbeidsongeschikte werknemers, conflicten met leveranciers en klanten die niet betalen, het zijn maar een paar voorbeelden van risico’s die voor grote financiële problemen kunnen zorgen. Goed risicoadvies is dan ook cruciaal voor uw bedrijf.

De risicoanalyse

Risicoadvies begint met een risicoanalyse. Samen brengen we uw bedrijf in kaart om te kunnen bepalen:

Welke risico’s zijn er voor het bedrijf, de medewerkers en de ondernemer zelf? Wat is de impact van schade op het vermogen en de bedrijfscontinuïteit?

Uw bedrijf

Beschadiging van inventaris, goederen, apparatuur of gebouw. Tevens uw wagenpark en bedrijfsstagnatie.

Uw werknemers

Goede werknemers zijn een kostbaar bezit voor uw bedrijf. Zorg voor goede werkomstandigheden en de juiste verzekeringen.

U als ondernemer

Arbeidsongeschiktheid: wat betekent dat voor uw bedrijf en voor uw inkomen?

Partner in risicoadvies

Het maken van een risicoanalyse is niet eenvoudig en u kunt de hulp van specialisten zeker gebruiken. Wij zijn graag uw partner als het gaat om goed risicobeheer en zijn u van dienst bij het maken van een risicoanalyse. Wij helpen u de volgende vragen te beantwoorden:

Wat kunt of moet u doen om risico’s te verkleinen en wie kan u daarbij helpen?

Welke risico’s kunt u zelf dragen en welke moet u echt verzekeren?

Wat zijn de kosten van verzekeren, preventieve maatregelen en het aanhouden van financiële reserves?

Hoe bent u op dit moment verzekerd?

Welke verzekeringen missen nog of moeten verbeterd worden?

Wat hebben de verschillende verzekeraars u te bieden?

Hoe sluiten de verschillende polissen op elkaar aan?

Hoe houdt u de verzekeringskosten zo laag mogelijk?

Vinger aan de pols

Uw bedrijf kan groeien of krimpen, aanpassingen in wet- en regelgeving, technologie en producten veranderen en verzekeringen wijzigen. Dat is allemaal van invloed op uw risico’s en uw risicobeheer. Steeds opnieuw moet u nagaan wat van belang is voor uw bedrijf.

Wij houden graag vinger aan de pols en komen regelmatig uw verzekeringspakket doornemen om te checken of u nog steeds goed verzekerd bent.