Serviceabonnement

Indien wij onze dienstverlening op basis van een abonnementstarief verrichten, voeren wij onze diensten uit op basis van een vooraf met u overeengekomen abonnementstarief.
We maken vooraf duidelijke afspraken over de betalingstermijn (jaar, kwartaal of maand). Dit tarief zal worden verhoogd met de wettelijk verplichte assurantiebelasting of BTW.
De inhoud van de diensten in het abonnement kunnen wij u op verzoek toezenden.

img_1032marcozwinkels