Werknemersschadeverzekering

De WSV dekt de schade van de werkgever als gevolg van ongevallen die op een of andere manier werkgerelateerd zijn. De WSV geldt ook als een aanvullende dekking: zij vult de standaard Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) en de gebruikelijke verzekeringen en voorzieningen aan, waar deze geen (volledige) dekking bieden. Dat maakt de WSV tot een uniek vangnet voor werkgevers.
Waarvoor bent u verzekerd?
De verzekering vergoedt (tot de verzekerde bedragen) de daadwerkelijk geleden financiële schade. Geen vooraf gedefinieerde sommen (de Gliedertaxe) zoals die bij standaard ongevallenverzekeringen worden gehanteerd.
De WSV is er voor alle Nederlandse werkgevers. De werkgever is verzekeringnemer en de werknemers, maar ook bijvoorbeeld uitzendkrachten, stagiairs, DGA en ZZP-ers, zijn de verzekerden.

De premie

De premie van de verzuimverzekering is onder meer afhankelijk van:
• Aantal verzekerde
• Verzekerd bedrag
• Eigen risico