Werknemer

Als u mensen in loondienst heeft, krijgt het ondernemerschap een extra dimensie. U moet voldoen aan wettelijke verplichtingen op het gebied van arbeidsomstandigheden en verzuim.
Om goede werknemers te werven en te behouden zult u zich moeten verdiepen in aantrekkelijke employee benefits. Een goed pensioen staat daarbij vaak bovenaan.