Vereende moet premies fors verhogen om verlies af te wenden

De Vereende verhoogt per 1 mei 2018 de premies voor motorrijtuigen met 25%. Voor taxi’s en voor brand, aansprakelijkheid en rechtsbijstand gaan de premies met 10% omhoog. De verhogingen komen boven op premiestijgingen begin dit jaar. Binnenkort maakt de Vereende bekend € 4 miljoen verlies te boeken over 2017. De premieverhogingen zijn nodig om een…

Lees verder!

Ladingdieven slaan hun slag vooral in Brabant en Limburg

Het aantal ladingdiefstallen uit vrachtwagens is in 2017 nauwelijks gestegen ten opzichte van 2016. Vorig jaar roofden criminelen 237 keer een vrachtwagen leeg, een jaar eerder gebeurde dat 232 keer. Het aantal voertuigen dat werd gestolen is licht gedaald van 106 naar 95.


Source: AMweb

Insurance Europe bezorgd over Turkse caps op WAM-premie

Insurance Europe, de koepelorganisatie van nationale verzekeringsbranchorganisaties, is bezorgd over protectionistische maatregelen die Turkije heeft ingevoerd voor (her)verzekeraars. Volgens de koepelorganisatie zijn de maatregelen schadelijke voor Europese verzekeraars en schaden ze de handelsrelatie met Turkije. Ook Argentinië, Brazilië, India en Indonesië voeren volgens Insurance Europe protectionistisch beleid.


Source: AMweb

Stamrecht verknocht of niet?

Ook een ontslagvergoeding die in een bedrag ineens wordt ontvangen kan verknocht zijn en dus buiten de huwelijksgoederengemeenschap vallen. Dat blijkt uit een recent arrest van de Hoge Raad. Het hoogste rechtsorgaan boog zich over de rechtsvraag of een goudenhanddruksstamrecht verknocht is of niet. Met andere woorden: valt het stamrecht buiten de huwelijksgoederengemeenschap of juist…

Lees verder!

Kentering in daling ledenaantal Adfiz

Brancheorganisatie Adfiz heeft vorig jaar 16 kantoren als nieuwe lid mogen inschrijven. Dit blijkt uit het jaarverslag van Adfiz dat later deze week verschijnt. Per saldo bleef het totaal aantal leden gelijk. 


Source: AMweb