Niet kakelen maar eieren leggen

Het moge duidelijk zijn: robotisering in de verzekeringsbranche is een niet te stoppen ontwikkeling. Maar hoe snel gaat deze ontwikkeling nou eigenlijk? Deze vraag kan niet volledig beantwoord worden, daar we (helaas?) geen glazen bol tot onze beschikking hebben. Eén ding is echter zeker: robotisering van de backoffices binnen verzekeraars is op dit moment in…

Lees verder!

Kifid nuanceert toepassing hersteladvies voor beleggingsverzekeringen

De Geschillencommissie van Kifid heeft de eerste uitspraken gedaan over specifieke klachten betreffende het wettelijk voorgeschreven hersteladvies voor beleggingsverzekeringen. Centraal staat daarbij de vraag wat er bij het uitbrengen van het advies van verzekeraars en adviseurs kan worden gevraagd en hoe zij daaraan invulling hebben gegeven. Het Kifid heeft hierover tot nu toe ruim 30 klachten…

Lees verder!

Particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering en schadevergoeding

Een slachtoffer dat letsel oploopt en daardoor arbeidsongeschikt raakt kan -indien hij/zij vooraf een arbeidsongeschiktheidsverzekering had afgesloten- aanspraak maken op een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid. Daarnaast kan het slachtoffer een procedure starten tegen de aansprakelijke persoon in kwestie en schadevergoeding eisen. De vraag die daarbij regelmatig opkomt in procedures is of de uitkeringen uit de arbeidsongeschiktheidsverzekering van…

Lees verder!

DSW: ‘Zorgpremie stijgt sterker dan voorspeld’

Zorgverzekeraar DSW heeft traditiegetrouw als eerste de premie voor de basisverzekering bekendgemaakt. Voor DSW-verzekerden bedraagt de jaarpremie in 2017 € 1.296 ofwel € 108 per maand. “Dit betekent een premiestijging van € 9,25 per maand. Deze stijging is daarmee hoger dan de € 3,50 die het ministerie van Volksgezondheid (VWS) in de Miljoenennota heeft voorspeld”,…

Lees verder!

Yarden geeft verzekerde regie over budget

Uitvaartorganisatie Yarden heeft vandaag een nieuwe uitvaartverzekering gekozen waarbij de consument zelf de regie krijgt over de besteding van het uit te keren bedrag. Onder de naam Mijn Laatste Wensen kan de verzekerde op ieder moment tijdens de looptijd veranderen hoe dit bedrag besteed moet worden: in natura, kapitaal of een combinatie van beide. Ook is een…

Lees verder!

Boek De Jong laat bezoekers amweb koud

Fred de Jong presenteert komende woensdag officieel zijn nieuwe boek ‘Tussenpersoon zonder provisie’. Op al teveel klandizie van amweb-lezers hoeft hij echter niet te rekenen, zo blijkt uit onze wekelijkse poll. Nog geen kwart stelt het boek te gaan lezen. Hoewel zijn bijdragen op de site bovengemiddeld goed gelezen worden, zit een meerderheid van de…

Lees verder!

Centraal Beheer APF heeft met RBS eerste klant binnen

Stichting Pensioenfonds RBS Nederland sluit zich aan bij het Centraal Beheer APF. Stichting Pensioenfonds RBS Nederland is hiermee het eerste pensioenfonds dat onderdak voor zijn pensioenrechten vindt bij het Algemeen Pensioenfonds van Centraal Beheer. Formeel vindt de overstap plaats op 1 januari 2017. Het bestuur van Stichting Pensioenfonds RBS Nederland is op zoek gegaan naar…

Lees verder!

Zeven voorspellingen voor toekomst verzekeraars

Verzekeraars moeten zichzelf opnieuw uitvinden om te overleven. Alleen het doorvoeren van bezuinigingen is daarvoor onvoldoende, zo stelt accountants- en adviesorganisatie Deloitte in haar rapport Staying ahead of the game. Stoppen met verlieslatende schadeverzekeringen en focussen op nieuwe dienstverlening is het devies. Deloitte formuleert in haar rapport  zeven voorspellingen voor de toekomst van de verzekeringsbranche: Verzekeraars…

Lees verder!