NVHP: ‘Wees waakzaam met hypotheek via regiepartij’

De Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners (NVHP) heeft haar leden vandaag een brief gestuurd met de oproep extra zorgvuldig te zijn in het kiezen van de geldverstrekker voor hun klanten. Met name buitenlandse (onbekende) funders die via zogeheten regiepartijen opereren, vereisen waakzaamheid, schrijft de vereniging. Als een geldverstrekker wordt geadviseerd, moet de adviseur op drie…

Lees verder!

Veertigers vrezen voor pensioendroom

De Pensioen3daagse blijft niet onopgemerkt. Net als het platform Wijzer in Geldzaken heeft ook de Rabobank onderzoek laten doen naar het pensioenbewustzijn van Nederlanders. De bank concentreerde zich op de groep tussen 35 en 50 jaar. Die heeft een probleem, aldus de Rabobank: hun plannen voor het leven na pensionering zijn niet betaalbaar. Over het algemeen…

Lees verder!

Geen kosteninformatie: adviseur moet provisie beleggingspolis inleveren

Assurantiekantoor Lichtendonk in Hoogeveen moet de provisie voor een in 2003 gesloten beleggingsverzekering terugbetalen aan de klant, zo heeft Kifid bij bindend advies bepaald. De adviseur heeft onvoldoende informatie verstrekt over de werking en de kosten van de polis. Het klachteninstituut vindt dat de kosten tot de “essentiële prestaties” van een beleggingsverzekering horen. De klant…

Lees verder!

Rendementsmaatstaven klimmen uit dal

De rendementsmaatstaven waarmee verzekeraars de waardegroei van levensverzekeringen kunnen bepalen, beginnen langzaam te herstellen van de historisch lage niveaus waarop ze zich al maanden hebben bevonden. Het veelgebruikte u-rendement is nog negatief, maar nadert de nul. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van het Verbond van Verzekeraars. Dat stelt tweemaal per maand nieuwe maatstaven…

Lees verder!

Leencapaciteit per 1 januari toch omlaag!

Als we de media de afgelopen week moeten geloven, kunnen we volgend jaar allemaal meer lenen voor de eigen woning. Nu de uitgangspunten bekend zijn, blijkt dat lang niet iedereen volgend jaar meer kan lenen. Met name consumenten die een hypotheek afsluiten met een toetsrente onder de 2% kunnen met ingang van het nieuwe jaar…

Lees verder!

‘Collectieve inkomensmarkt gaat 8% groeien’

Volgens Baken Adviesgroep groeit de markt voor collectieve inkomensverzekeringen volgend jaar met 8%. “Zowel de markt voor ziekteverzuimverzekeringen als voor WIA-verzekeringen groeit naar verwachting.” Volgens het consultancybedrijf gaat de markt voor individuele inkomensverzekeringen met 0,1% krimpen. Baken baseert de voorspelling op het eigen marktrapport Inkomensverzekeringen, waarin prognoses worden gedaan voor 50 bedrijfstakken. De markt voor…

Lees verder!

Pensioenbewustzijn leidt vaak niet tot actie

In het kader van de Pensioen3daagse (1 tot en met 3 november) vestigt het platform Wijzer in Geldzaken de aandacht op de oudedagsvoorziening. Dat gebeurt onder meer met de tweejaarlijkse Pensioenmonitor. Daaruit blijkt dat Nederlanders wel weten dat ze ‘iets’ aan hun pensioen moeten doen, maar dat bewustzijn niet in daden omzetten.   Nederlanders weten…

Lees verder!

‘Product snel op de markt met Rolls voor verzekeraars’

Rolls bouwt voor verzekeraars rekenboxen waarmee zijn hun ‘time-to-market’ aanzienlijk verkorten. “Stel dat je als verzekeraar bestuurders van een groene auto premiekorting wilt bieden. Dan ben je geruim tijd verder voordat dit in alle software intern en extern doorgevoerd is. Met Rolls kan dat aanzienlijk sneller”, zegt commercieel manager Laurens Schoonhoven. “Het is ons eraan…

Lees verder!

Bezoekers amweb merken weinig van extra leenruimte

In weerwil van de stellingname van De Nederlandsche Bank ervaren de bezoekers van amweb nauwelijks extra leenruimte voor aspirant huizenkopers. De toezichthouder stelde onlangs dat de maximale lening 4% hoger ligt dan in 2008. In meerderheid vinden de bezoekers van amweb niet dat er meer  hypotheek te krijgen is sinds de crisis. Het mee moeten brengen…

Lees verder!

Rob Goedhart: ‘Klantbelang niet centraal bij pensioenverzekeraars’

Verzekerden krijgen langer de tijd om pensioenkapitaal om te zetten in pensioenuitkeringen. De ministeries van Financiën en Sociale Zaken hebben, mede op aandringen van Stichting Geldbelangen, besloten deze termijn te verlengen tot 1 juli 2017. Volgens Rob Goedhart schieten verzekeraar ernstig tekort bij het bedenken van alternatieve producten Normaal gesproken moet een pensioenkapitaal binnen 6…

Lees verder!