Aantal autodiefstallen nog nooit zo laag

Het aantal gestolen personenauto’s is vorig jaar voor het eerst onder de 10.000 gebleven. Dat meldt de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit (AVc), die periodiek cijfers meldt over autodiefstal. Bovendien is het aantal teruggevonden auto’s voor het eerst in jaren gestegen.


Source: AMweb

Aantal nieuwe hypotheken met NHG daalt

Het Waarborgfonds Eigen Woningen heeft vorig jaar 118.700 keer de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) afgegeven. Dat is 12% minder dan in 2015. De stijgende huizenprijzen zijn daarvoor de voornaamste oorzaak.


Source: AMweb

ACM tegen verbod winstuitkering zorgverzekeraars

Toetreding en concurrentie op de markt voor zorgverzekeringen worden sterk beperkt door de strenge kapitaaleisen waaraan zorgverzekeraars moeten voldoen. Dat concludeert mededingingsautoriteit ACM in een studie naar toetredings- en groeidrempels op de Nederlandse zorgverzekeringsmarkt.


Source: AMweb

‘Stel aov voor zelfstandigen verplicht’

Verzekeringsadvocaat Karin Machielsen pleit voor de terugkeer van de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen. Belangrijkste reden daarvoor is dat verzekerden vaak vergeefs een beroep doen op hun aov, aldus Machielsen.


Source: AMweb

Wiebes herstelt fout dga-pensioenwet

De aanstaande Wet uitfasering pensioen in eigen beheer zal de overheid geen miljarden gaan kosten. Staatssecretaris Wiebes (Financiën) heeft via een novelle op het wetsvoorstel, dat nu bij de Eerste Kamer ligt, massale aftrek van toekomstige pensioenindexaties door dga’s uitgesloten, meldt De Telegraaf.


Source: AMweb

Bodem in zicht voor premie overlijdensrisicoverzekering

Aan het voortdurend dalen van premies voor overlijdensrisicoverzekeringen lijkt in 2016 een einde te zijn gekomen. Weliswaar daalde in 2016 de gemiddelde premie nog met 2,67%, het laagste tarief daalde met slechts 0,2%. In 2015 was dat nog 3%. Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van MoneyView naar deze verzekeringen.


Source: AMweb