ABN Amro: ‘Verdere hervorming woningmarkt nodig’

Aanscherping van bestaande maatregelen en nieuwe hervormingen zijn tijdens de volgende kabinetsperiode nodig om de woningmarkt verder te versterken. Dat stelt het Economisch Bureau van ABN Amro. De bank pleit onder meer voor meer mogelijkheden om pensioengeld in te zetten voor de aflossing van de hypotheek.


Source: AMweb

Monuta zoekt toenadering tot boze bonden

Vakbonden CNV en FNV overwegen een bodemprocedure tegen Monuta als nieuwe onderhandelingen over de eerder aangekondigde reorganisatie geen bevredigend resultaat opleveren. Monuta stelde eerdere deze week tegenover BNR Nieuwsradio te werken aan een betere relatie met de bonden. De uitvaartverzorger en -verzekeraar verwacht de komende nog wel vaker reorganisaties.


Source: AMweb

CDFD: ‘Gevoeligheid rond examinering blijft’

De vragen wat examinering toevoegt en of dat een overheidstaak moet zijn, zullen niet verdwijnen nu de PE Plus-periode achter de rug is. “De gevoeligheid rond de examinering blijft”, zeggen voorzitter Paul Zevenbergen en directeur Erik Mulder van het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) in een interview met am:magazine. Daarin vertellen ze bovendien dat ze…

Lees verder!

Rotterdam wil eigen zorgpolis voor alle inwoners

De gemeente Rotterdam wil vanaf 2019 alle inwoners een zorgpolis aanbieden met een laag eigen risico, maar inclusief aanvullende verzekeringen. De gemeente biedt op dit moment al zo’n collectieve verzekering voor Rotterdammers met een inkomen tot maximaal 130% van het minimumloon. De verzekering moet voorkomen dat mensen zorg mijden of dat er schulden ontstaan. …

Lees verder!

Wie gaat de schuld krijgen van de grote pensioenroof?

De pensioenbranche is in paniek. Deskundigen schreeuwen om een oplossing. Alarmfase 5 is inmiddels afgekondigd. In het hele land vinden brainstormsessies plaats over de onhoudbaarheid van ons stelsel. In de Perspectiefnota Toekomst Pensioenstelsel kunnen we lezen dat het vertrouwen in en het draagvlak voor ons pensioenstelsel flink onder druk staan. De hooggespannen verwachtingen van deelnemers…

Lees verder!

Nauwelijks politieke steun voor BKR-registratie studieschuld

Er is onder partijen die meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen vooralsnog geen meerderheid voor het laten registreren van studieschulden bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). Slechts drie van de vierentwintig onderzochte partijen zijn voorstander van registratie bij het BKR. Dit blijkt uit onderzoek van Geldshop.nl.


Source: AMweb