‘Over 10 jaar voert robot volwaardig adviesgesprek’

Bij Adfiz aangesloten adviseurs denken dat adviesrobots over 10 jaar volwaardige adviesgesprekken kunnen voeren met klanten. Iets minder dan de helft (47%) ziet dat als een kans (18% als bedreiging, 35% neutraal). Dat blijkt uit een onderzoek dat de brancheorganisatie hield in aanloop naar het Adfiz Particulier Platform dat in het teken stond van robo-advies.…

Lees verder!

Wat te doen als de alarmbellen rinkelen?

Veel bedrijven in het MKB gaan failliet na een brand. Niet omdat ze geen brandverzekering hebben, maar omdat hun bedrijvigheid stilvalt. Een plan op de plank hebben liggen voor als er zich een calamiteit voordoet, gaat verder dan een risico-inventarisatie. Waar risicomanagement je strategie is in vredestijd, is BCM dat in oorlogstijd.


Source: AMweb

Cas Assurantiën wint ook in hoger beroep van AFM

Cas Assurantiën (Zeewolde) heeft geen onredelijk hoge vergoedingen gerekend voor het oversluiten van beleggingsverzekeringen. Dat heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) dinsdag geoordeeld in hoger beroep. De AFM had dat beroep aanhangig gemaakt nadat de rechter in 2015 al had bepaald dat de toezichthouder ten onrechte een boete had opgelegd voor het…

Lees verder!

Britse adviseurs vrezen voor markttoegang na Brexit

De Britse intermediairvereniging Biba kijkt met angst en beven naar de naderende Brexit. “Ons businessmodel en de dominante positie van het Verenigd Koninkrijk op de Europese verzekeringsmarkt worden bedreigd door de afwezigheid van een post-Brexit vrijhandelsverdrag met de EU.”


Source: AMweb

Beroep op verjaring blijft in asbestzaken mogelijk

Met het arrest in de zaak Maersk heeft de Hoge Raad op vrijdag 24 maart 2017 een eind gemaakt aan de discussie over de invloed van het arrest Moor/Zwitserland op een beroep op de absolute verjaringstermijn in procedures over een schadevergoeding wegens een opgelopen asbestziekte (meestal mesothelioom). De Hoge Raad oordeelde dat een beroep op…

Lees verder!

Hiscox breidt dekking cyberpolis uit

Hiscox heeft de polisvoorwaarden van de Cyber en Data Risks-verzekering aangepast. Naast online bedrijfsschade is nu ook offline schade standaard gedekt. “De cyberverzekering voor bedrijven kent verder geen verborgen voorbehouden of beveiligingsvoorwaarden en biedt elke verzekeringnemer het concept BVS: bescherming, verzekering en service.”


Source: AMweb

CZ lijdt nu ook verlies op aanvullende verzekering

CZ groep heeft vorig jaar de omzet met een half procent zien dalen tot € 8.921 (8.967) mln. Door slechte resultaten op de basis- en aanvullende verzekeringen is het zorgverzekeringsconcern in de rode cijfers beland: netto resteert € 15 mln verlies, tegen nog € 12 mln winst in 2015.


Source: AMweb

Kifid: excuses voor verwarrende informatie afkoop voldoende

Een Reaal-verzekerde met een beleggingspolis heeft bij Kifid zonder succes geprotesteerd tegen een in zijn ogen te lage afkoopwaarde. Hoewel het klachteninstituut vindt dat de informatieverstrekking omtrent de afkoop niet duidelijk was, heeft Reaal door zijn excuses aan te bieden de zaak afdoende afgehandeld.


Source: AMweb

Opleiding Business Continuity Management

Steeds meer bedrijven in het MKB krijgen de vraag of ze voorbereid zijn op een calamiteit. Want de onderlinge afhankelijkheid binnen de ketens neemt alleen maar toe. Een goed advies over en vakkundige toepassing van Business Continuity Management (BCM) is dan onmisbaar.


Source: AMweb