Minder vaak ziek, maar langer geveld door stress

Het gemiddelde verzuim in Nederland van medewerkers werkzaam in het mkb (< 200 medewerkers) is in 2017 licht gestegen naar 3,5%, ten opzichte van 3,4% in 2016. Deze stijging zet door in de eerste 5 maanden van 2018 naar 3,8%. Dit concludeert ArboNed uit een analyse van haar dat. Werknemers in het midden- en kleinbedrijf zijn…

Lees verder!

Polishouder gebaat bij verzekeraar die risico’s neemt

Vorige maand heeft DNB Nederlandse verzekeraars formeel gevraagd hoe zij sturen op het genereren van vrij kapitaal (Net Capital Generation). Een verzekeraar die vrij kapitaal kan genereren, heeft immers ruimte om te groeien, te investeren en dividend te betalen. Het verzoek van DNB is een signaal dat de toezichthouder naar de lange termijn levensvatbaarheid van…

Lees verder!

Intermediair moet fiscaal toerisme gaan melden

Intermediairs zoals belastingadviseurs, accountants en financiële instellingen moeten vanaf 1 juli 2020  grensoverschrijdende constructies die gebruikt kunnen worden om belasting te ontduiken bij de Belastingdienst melden. Het ministerie van Financiën bereidt wetgeving op dit vlak voor. De informatie die vanaf dan geleverd moet worden gaat terug tot 25 juni 2018.


Source: AMweb

Financiële sector gaat klimaatimpact bijhouden

Vijftien Nederlandse banken, verzekeraars, pensioenfondsen, vermogensbeheerders en investeerders gaan de klimaatimpact van hun financieringen en beleggingen meten en extern rapporteren. Hiermee willen ze een bijdrage leveren aan de Nederlandse klimaatdoelstellingen. Deze zogeheten Spitsbergen Ambitie wordt morgen aangeboden aan Ed Nijpels, de voorzitter van het Klimaatberaad, het coördinerend overleg van het Klimaatakkoord. 


Source: AMweb

‘Verplichtstelling bpf’s komt niet in gevaar door compromis over Pan-Europees Persoonlijk Pensioenproduct’

Verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen (bpf’s) mogen niet het Pan-Europees Persoonlijk Pensioenproduct (PEPP) gaan aanbieden. Dat schrijft minister Wopke Hoekstra aan de Tweede Kamer. Hij voegt eraan toe een verbod na te streven voor alle bpf’s om het Europese pensioenproduct uit de derde pijler aan te bieden. Daarvoor ontbreekt waarschijnlijk het draagvlak van zijn collega’s in andere EU-landen.…

Lees verder!

42% Kifid-klachten wordt opgelost door bemiddeling

Van de 3.141 klachten van consumenten die Kifid in 2017 behandelde, werd in 1.313 gevallen een bemiddelingsresultaat bereikt of een schikking overeengekomen. Dat is ruim 4 op de 10 keer, iets meer dan een jaar eerder. In de zaken waarin een uitspraak werd gedaan, viel die in bijna 8 op de 10 gevallen uit in…

Lees verder!

‘Moederbedrijf Vivat in staatshanden’

Verzekeraar Anbang stond al een tijdje onder curatele van de Chinese overheid, maar komt nu definitief in staatshanden. De Financial Times bericht dat het China Insurance Security Fund, een overheidsfonds, inmiddels meer dan 98% van de aandelen in bezit heeft. Dat betekent dat het moederbedrijf van Vivat feitelijk is genationaliseerd.


Source: AMweb