NNEK: Beleggersrekening in 15 minuten

NNEK Vermogensbeheer heeft samen met Eerstestap.nl het aanvraagproces voor een beleggers- of pensioensrekening verbeterd. Daardoor is het voor samenwerkende adviseurs vanaf nu mogelijk om in 15 minuten volledig digitaal zo’n rekening samen met de klant te openen.


Source: AMweb

AFM: Private lease is huur dus geen waarschuwing nodig

De waarschuwing ‘Geld lenen kost geld’ hoort volgens de Autoriteit Financiële Markten niet thuis bij private lease contracten voor auto’s. De toezichthouder stelt, op vragen van een adviseur via Twitter, dat er geen sprake is van een lening maar van huur en er dus geen waarschuwing nodig is. Voor meer informatie over de gevolgen van…

Lees verder!

Boeren en verzekeraar bezorgd over subsidie op weersverzekering

Akkerbouworganisatie NAV en verzekeraar Vereinigte Hagel vragen de Tweede Kamer snel duidelijkheid te geven over de hoogte van de subsidie op de brede weersverzekering. De bijdrage van het Rijk aan die weersverzekering dreigt controversieel verklaard te worden. Verzekeraar en NAV vrezen dat telers daardoor terughoudend zullen zijn met het afsluiten van een weerverzekering. Source:…

Lees verder!

De tarieven van belangenbehartigers kunnen met zeker 30 procent omlaag

Nederland kent het poldermodel. Dit geldt ook binnen het bedrijfsleven en zelfs binnen de personenschadebehandeling. Dit model kent voordelen en nadelen. Een groot voordeel voor de behandeling van personenschade is dat veel buiten rechte wordt opgelost. Een nadeel is echter dat de transactiekosten, mede door dit model, enorm oplopen.


Source: AMweb

Rentevaste periode van 30 jaar bezig aan opmars

Zowel starters als doorstromers kiezen steeds vaker voor een rentevaste periode van 30 jaar. Bij starters steeg die behoefte met 38% ten opzichte van een jaar eerder. Bij doorstromers nam het aantal mensen met een 30-jarige rentevaste periode met 45% toe. Dat blijkt uit cijfers van de Hypotheek Index van De Hypotheker.


Source: AMweb

Pensioenfederatie vreest vertraging wetsvoorstel fusie bedrijfstakpensioenfondsen

Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken schrijft aan de Tweede Kamer dat ze de wet die toeziet op fusies van verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen met tijdelijk afgescheiden vermogens per 1 januari 2018 in werking wil laten treden. De Pensioenfederatie maakt zich hier zorgen over. Gevreesd wordt dat de streefdatum van Klijnsma niet wordt gehaald.


Source: AMweb