Dela voert nieuwe winstdelingsregeling in

De Algemene Vergadering (AV) van coöperatie Dela heeft vorige week ingestemd met een nieuwe winstdelingsregeling. Leden hebben voortaan bij een dekkingsgraad vanaf 125% recht op een (gedeeltelijke) winstdeling. De winst wordt echter voor een belangrijk deel ingezet om premiestijgingen te dempen.


Source: AMweb

Stalen plaat in strijd tegen plofkraken

Vijf geldautomaten van Rabobank met het hoogste schaderisico in de regio Goeree-Overflakkee en de Hoeksche Waard zijn sinds deze week ’s nachts afgesloten met een stalen plaat. Volgens RTV Rijnmond wil de coöperatieve bank daarmee hun automaten en de nabije omgeving beschermen tegen het toenemend aantal plofkraken. Ook elders in het land zouden de lokale…

Lees verder!

Contact met echt mens moet mensenrecht worden

Het lijkt een vanzelfsprekendheid maar gelet op de toenemende inzet van robots in diverse functies, neemt de rol van menselijk contact ook af. Het Rathenau instituut pleit er daarom voor dat het kunnen kiezen voor menselijk contact een mensenrecht wordt. Ook zouden Europese consumenten er voor moeten kunnen kiezen geen meetbare schakel in het internet-of-things…

Lees verder!

Weurding: ‘Geen quick fix in woekerpolisdossier’

Het is voor verzekeraars haast ondoenlijk om voor een grote groep klanten met een beleggingsverzekering een oplossing te vinden. Alleen al het vraagstuk van de voortschrijdende regelgeving op nationaal en Europees niveau zorgt er volgens Richard Weurding, directeur van het Verbond van Verzekeraars, voor dat er in het slepende woekerpolisdossier geen quick fix mogelijk is.…

Lees verder!

Modernisering regeling gemeenschap van goederen. En het pensioenrecht?

De Eerste Kamer nam op 28 maart 2017 het Initiatiefvoorstel-Swinkels, Recourt en Van Oosten ‘Beperking wettelijke gemeenschap van goederen’ aan. Daarmee komt een einde aan het standaard delen van voorhuwelijkse vermogens en schulden. Volgens velen is dit een goede stap om meer aansluiting te vinden met de hedendaagse maatschappelijke situatie: Er wordt vaker van de…

Lees verder!

ABN Amro haalt Netflix van bedrijfslaptops

Personeel van ABN Amro kan niet langer Netflixen op de bedrijfslaptops. Dat meldt het Financieele Dagblad (FD). De medewerkers gebruikten teveel netwerkcapaciteit. En die capaciteit heeft de bank, ook ’s avonds en in het weekend, nodig voor internetbankieren en het advies-servicecentrum.


Source: AMweb

Pensioenfederatie: ‘Collectiviteit noodzakelijk in nieuw pensioenstelsel’

Een nieuw pensioenstelsel moet nog steeds uitgaan van verplichte deelname aan collectieve pensioenfondsen. Wel moeten daarin meer keuzemogelijkheden komen voor de individuele deelnemers. Dat schrijft de Pensioenfederatie, de belangenbehartiger van de Nederlandse pensioenfondsen. Die wil zich ook hard maken voor deelname van zzp’ers in collectieve fondsen.


Source: AMweb

Imago beleggen vertroebeld door aanhoudende aandacht voor woekerpolissen

De aanhouder wint, zo blijkt na recente uitspraken van Kifid en rechter over juistheid van de informatievoorziening van beleggingsverzekeringen of over de rechtmatigheid van hun kosten en voorwaarden. Verzekeraars hebben al vele gevoelige nederlagen geleden en volgens claimorganisaties blijft het daar niet bij. Winst voor de consument, zo stellen zij. Maar de aandacht voor alle…

Lees verder!