Ministerie oogst veel kritiek op wetsvoorstel toezichtkosten

Niet alleen het Verbond van Verzekeraars ook andere brancheorganisaties uit de financiële sector zijn kritisch over de voorgestelde herziening van de Wet bekostiging financieel toezicht. Dat blijkt uit hun reacties op de internetconsultatie van het ministerie. De kritiek richt zich vooral op twee punten. De overheid moet meebetalen aan toezicht, omdat dat een algemeen belang…

Lees verder!

Datalek app MobielSchadeMelden gedicht met extra sms-code

Na twee weken is de MobielSchadeMelden-app van de Stichting Efficiënte Processen Schadeverzekeraars (EPS) weer in de lucht. In de app, waarmee automobilisten schades kunnen doorgeven, werd begin deze maand een datalek ontdekt. Met een beveiligingsupgrade is dat verholpen. Gebruikers moeten vanaf nu een extra sms-code invullen.


Source: AMweb

Zomerserie (23) – Ruud van der Wal (Monuta): ‘Meenemen uitvaartverzekering in adviesgesprek hard nodig’

Hartje zomer brengt amweb traditiegetrouw een serie interviews met mensen uit de verzekeringssector. Hoe beleefden zij 2017 tot nu toe, en wat staat de branche nog te wachten? Manager intermediaire distributie Ruud van der Wal van Monuta stelt met tevredenheid vast dat het aantal intermediairs dat de uitvaartverzekering meeneemt in hun advies groeit. Source:…

Lees verder!

NHG: Verduurzaming maakt je woning beter verkoopbaar

Het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW), de organisatie achter de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) verruimde onlangs de acceptatiecriteria voor woningverduurzaming. Tijdens am:hypotheken legt het waarborgfonds uit welke rol deze verruiming kan spelen binnen het hypotheekadvies. Dylan Dresens, directeur Beleid & Ontwikkeling, licht alvast een tipje van de sluier op. 
 


Source: AMweb

‘Minderheid verzekeraars port Shell om klimaatbeleid’

Van de zeven grote Nederlandse verzekeraars die in Shell beleggen, steunden op de laatste aandeelhoudersvergadering alleen Vivat en Achmea Investment Management de klimaatresolutie. Die resolutie spoort Shell aan om de afspraken in het VN Klimaatverdrag van Parijs te vertalen in reductiedoelstellingen voor broeikasgassen. De Eerlijke Verzekeringswijzer onderzocht het stemgedrag van de verzekeraars.


Source: AMweb

NN past inkomensverzekeringen aan op hogere AOW-leeftijd

Nationale-Nederlanden past de WGA Hiaatverzekeringen en het WIA Arbeidsongeschiktheidspensioen aan aan de verhoogde AOW-leeftijd. De verzekerde eindleeftijd van werknemers met een van deze producten wordt standaard verhoogd tot de AOW-gerechtigde leeftijd, tot maximaal 68 jaar. Alle werknemers die na 1 januari 2018 ziek worden, vallen onder deze nieuwe voorwaarden.


Source: AMweb