Eigen huis stemt tevredener dan huurwoning

Huishoudens die wonen in een koopwoning zijn meer tevreden over hun onderkomen en de omgeving dan huurders. Dit meldt het CBS naar aanleiding van een recente analyse op basis van het Woononderzoek Nederland (WoON) over 2015. De tevredenheid over de woning en woonomgeving is zowel voor huurders als kopers licht gedaald ten opzichte van 2009, met…

Lees verder!

VGZ hoeft Tibetaanse zorg Ciran niet te vergoeden

Zorgverzekeraar VGZ hoeft de betalingen aan Ciran, aanbieder van revalidatiezorg, niet te hervatten. Zorgwebsite Skipr bericht dat de rechtbank in Gelderland dit heeft besloten naar aanleiding van een kort geding dat Ciran had aangespannen. De zorgaanbieder raakte dit voorjaar in opspraak vanwege haar declaratiegedrag en haar ‘Tibetaanse” visie op revalidatiezorg. 


Source: AMweb

Akkermans stopt met pensioenadvies

Akkermans & Partners stopt het verlenen van pensioenadvies. De adviesactiviteiten onder leiding van Theo Gommer, gaan zelfstandig verder als &Gommer Pensions Group. Ook de Visitatie Commissie Pensioenfondsen maakt deel uit van de activiteiten die overgaan naar het nieuwe adviesbedrijf.


Source: AMweb

Gratis financieel plan tijdens Pensioen3Daagse

Consumenten kunnen tijdens de Pensioen3Daagse een gratis financiële APK laten uitvoeren naar hun persoonlijke financiële gezondheid tot en tijdens hun pensioen. Van morgen tot en met donderdag heeft iedereen namelijk volledig gratis toegang tot het platform MijnGeldzaken.nl. De gegevens leveren een financieel plan op waartoe de gebruikers ook nadien nog toegang hebben. 


Source: AMweb

Willem Bol vol op het orgel tegen Generali, ASR en Vivat

Ex-showmaster Willem Bol is een nieuw offensief gestart in zijn bittere strijd met Generali over een gestaakte arbeidsongeschiktheidsverzekering. Bol is deze week bij de regionale omroep RTV Oost te zien met een mini-documentaire over zijn lot. Daarnaast heeft hij twee andere claims, tegen Zwitserleven (Vivat) en De Amersfoortse (ASR), aanhangig gemaakt bij klachteninstituut Kifid. …

Lees verder!

Movir versoepelt acceptatiebeleid voor boeren

Arbeidsongeschiktheidsverzekeraar Movir versoepelt de acceptatieregels voor agrarisch ondernemers. Aov-aanvragen van agrariërs tot een verzekerd jaarbedrag van € 30.000 worden geaccepteerd zonder enige onderbouwing van het inkomen. Volgens de NN-dochter maakt de versoepeling boeren beter verzekerbaar.  


Source: AMweb

Verhaal: de andere kant van het Waarborgfonds

Het Waarborgfonds Motorverkeer is bekend als vangnet voor personen die schade lijden door een onverzekerd – of onbekend gebleven motorrijtuig. Maar met de uitkering is de kous nog niet af: de afdeling Verhaal van de Vereende komt dan in actie om het uitgekeerde bedrag alsnog te vorderen van de schadeveroorzaker én de nalatige verzekeringsplichtige. …

Lees verder!

De positie van risicomanagers kan beter

De risicomanager is geen spelbreker. Hij helpt het management juist in het behalen van hun doelstellingen. Door in een vroeg stadium risico’s te identificeren en aan te pakken. FERMA-voorzitter Jo Willaert vindt dat risicomanagers in elke organisatie een sleutelrol moeten spelen.


Source: AMweb