Deskundig advies

Deskundigheid en kwaliteit zijn voor Lingen risicoadvies van doorslaggevend belang. Wij volgen continu de ontwikkelingen in de markt en hechten veel waarde aan borging van kennis en kwaliteit.

Registermakelaar in Assurantiën

Daarnaast staat Edgar van Lingen ingeschreven in het personenregister van de erkenningsregeling Registermakelaar in Assurantiën RMiA. “Professionaliteit, deskundigheid, integriteit en onafhankelijkheid. Dat zijn de kernwaarden van de Registermakelaar in Assurantiën. De RMiA kiest ervoor om zich kwalitatief te onderscheiden in zijn dienstverlening naar de consument en verder te gaan dan de wettelijke vereisten met betrekking tot de kennis en deskundigheid. Voor een deskundig en professioneel verzekeringsadvies gaat u naar de Registermakelaar in Assurantiën. Deskundigheid is een belangrijk onderdeel van de voorwaarden voor de RMiA-erkenning. De eisen waaraan de RMiA moet voldoen, gaan verder dan de Wet op het financieel toezicht en hebben zowel betrekking op vakinhoudelijke kennis als op gedrag. Kortom u bent in goede handen!

Meer informatie over RMiA        rmia-klein